برچسب زده شده: مولاناست فارسی

پرچم زبان فارسی در ترکیه مولاناست

پرچم زبان فارسی در ترکیه مولاناست

پرچم زبان فارسی در ترکیه مولاناست رئیس بنیاد سعدی گفت: زبان فارسی پرچمی در ترکیه دارد که همان مولاناست. هرکس سراغ مولانا را می‌گیرد، در واقع سراغ زبان فارسی را گرفته و به برکت...