برچسب زده شده: میانمار مردمی

دادگاه مردمی میانمار

دادگاه مردمی میانمار

دادگاه مردمی میانماردادگاه نمادین بین المللی مردمی برای دولت میانمار عصر امروز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد. دادگاه مردمی میانمار دادگاه نمادین بین المللی مردمی برای دولت میانمار...