برچسب زده شده: «میرزا سقوط

«میرزا اولنگ» افغانستان دوباره سقوط کرد

«میرزا اولنگ» افغانستان دوباره سقوط کرد

«میرزا اولنگ» افغانستان دوباره سقوط کردمقامات محلی در ولایت «سرپل» افغانستان اعلام کردند که روستای میرزااولنگ شب گذشته و طی درگیری نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان بار دیگر سقوط کرد. «میرزا اولنگ» افغانستان دوباره...