برچسب زده شده: «میگرن» ماه

تولید اسپری «میگرن» تا ۶ ماه آینده

تولید اسپری «میگرن» تا ۶ ماه آینده

تولید اسپری «میگرن» تا ۶ ماه آینده داروی میگری هیل تولید شده از سوی محققان پارک علم و فناوری پردیس قادر است با کاهش میزان نیتریک اکساید موجود در خون فرد مبتلا، بیماری میگرن...