برچسب زده شده: می‌شود شرمساری

مشورت‌های برخی مشاوران مایه شرمساری روحانی در انتخابات می‌شود

مشورت‌های برخی مشاوران مایه شرمساری روحانی در انتخابات می‌شود

مشورت‌های برخی مشاوران مایه شرمساری روحانی در انتخابات می‌شود مشورت‌های برخی مشاوران مایه شرمساری دولتمردان می‌شود و ممکن است در انتخابات نتیجه معکوس بگیرند. مشورت‌های برخی مشاوران مایه شرمساری روحانی در انتخابات می‌شود (image)...