برچسب زده شده: می‌شود صنایع

کارگروه توسعه گردشگریی و صنایع دستی عشایری تشکیل می‌شود

کارگروه توسعه گردشگریی و صنایع دستی عشایری تشکیل می‌شود

کارگروه توسعه گردشگریی و صنایع دستی عشایری تشکیل می‌شود جلسه شورای عالی عشایر عصر امروز (شنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. کارگروه توسعه گردشگریی و صنایع دستی عشایری تشکیل می‌شود (image)...