برچسب زده شده: می‌شود! می‌شود!

آخوندی استیضاح می‌شود

آخوندی استیضاح می‌شود

آخوندی استیضاح می‌شودعضو هیئت رئیسه مجلس از کلید خوردن استیضاح آخوندی وزیر راه توسط جمعی از نمایندگان خبر داد. آخوندی استیضاح می‌شود عضو هیئت رئیسه مجلس از کلید خوردن استیضاح آخوندی وزیر راه توسط...

استرالیا پیر می‌شود!

استرالیا پیر می‌شود!

استرالیا پیر می‌شود! استرالیا از افزایش ۲۰ درصدی جمعیت سالخوردگان این کشور در طول ۵ سال گذشته خبر داد. استرالیا پیر می‌شود! (image) استرالیا از افزایش ۲۰ درصدی جمعیت سالخوردگان این کشور در طول...