برچسب زده شده: می‌کند ایران،

بوئینگ در مورد فروش هواپیما به ایران، از سیاست دولت آمریکا تبعیت می‌کند

بوئینگ در مورد فروش هواپیما به ایران، از سیاست دولت آمریکا تبعیت می‌کند

بوئینگ در مورد فروش هواپیما به ایران، از سیاست دولت آمریکا تبعیت می‌کندسخنگوی بوئینگ به خبرگزاری ترند گفت که در قضیه فروش هواپیماهای مسافربری به ایران، از سیاست‌ها و رویکرد دولت آمریکا در قبال...