برچسب زده شده: می‌کنند تروریسم

افراطی‌گری، اختلاف مذاهب و تروریسم جهان اسلام را تهدید می‌کنند

افراطی‌گری، اختلاف مذاهب و تروریسم جهان اسلام را تهدید می‌کنند

افراطی‌گری، اختلاف مذاهب و تروریسم جهان اسلام را تهدید می‌کنندرییس جمهور گفت: موضوع افراطی‌گری، اختلاف بین فرق و مذاهب، و تروریسم، سه خطر عمده‌ای است که جهان اسلام و منطقه را تهدید می‌کند. افراطی‌گری،...