برچسب زده شده: «نانسی موضع‌گیری

«نانسی پلوسی» درباره اغتشاشات اخیر در ایران موضع‌گیری کرد

«نانسی پلوسی» درباره اغتشاشات اخیر در ایران موضع‌گیری کرد

«نانسی پلوسی» درباره اغتشاشات اخیر در ایران موضع‌گیری کردرهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا با مداخله در امور داخلی یک کشور مستقل، از اغتشاشات اخیر در ایران حمایت کرد. «نانسی پلوسی» درباره اغتشاشات...