برچسب زده شده: ناپولی برگشت

ناپولی بدون هیگواین به کورس برگشت

ناپولی بدون هیگواین به کورس برگشت

ناپولی بدون هیگواین به کورس برگشت ناپولی که هیگواین را به دلیل محرومیت در اختیار نداشت مقابل ورونا به برتری رسید تا رقابت در صدر همچنان داغ باقی بماند. ناپولی بدون هیگواین به کورس...