برچسب زده شده: نباید باشد

نبود هاشمی نباید دلیلی بر از بین رفتن اعتدال و دوستی باشد

نبود هاشمی نباید دلیلی بر از بین رفتن اعتدال و دوستی باشد

نبود هاشمی نباید دلیلی بر از بین رفتن اعتدال و دوستی باشد نبود هاشمی نباید دلیلی بر از بین رفتن اعتدال و دوستی باشد نبود هاشمی نباید دلیلی بر از بین رفتن اعتدال و...

رسانه ملی نباید حزب‌گرا باشد

رسانه ملی نباید حزب‌گرا باشد

یک کارشناس رسانه گفت: رسانه ملی به عنوان یک رسانه بی‌طرف، نباید حزب‌گرا باشد و روی کاندیدای خاصی زوم کند؛ اگرچه برخی از کاندیداها به علت سمت و مقامی که دارند، بالطبع بیشتر در...

تلویزیون نباید صدای یک گروه خاص باشد

تلویزیون نباید صدای یک گروه خاص باشد

ناصر هاشمی با تاکید بر اینکه «تلویزیون نباید صدای یک گروه خاص باشد»، به این پرسش که تلویزیون تا چه حد توانسته از سینما و تئاتر کشورمان حمایت کند؟ اینگونه پاسخ داد: این مشکل...