برچسب زده شده: نبود هدایت

مرحوم بازرگان مورد مناسبی برای هدایت همه جانبه پتانسیل انقلاب نبود

مرحوم بازرگان مورد مناسبی برای هدایت همه جانبه پتانسیل انقلاب نبود

مرحوم بازرگان مورد مناسبی برای هدایت همه جانبه پتانسیل انقلاب نبودهنوز که هنوز است بعد ۳۸ سال از ماجرای تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان عضو انجمن‌های اسلامی، بازخوانی این رویداد خواندنی است. به‌خصوص آنکه...