برچسب زده شده: نجفی هوا

واکنش نجفی به شایعه سفرش به کیش در ایام آلودگی هوا

واکنش نجفی به شایعه سفرش به کیش در ایام آلودگی هوا

واکنش نجفی به شایعه سفرش به کیش در ایام آلودگی هوا واکنش نجفی به شایعه سفرش به کیش در ایام آلودگی هوا واکنش نجفی به شایعه سفرش به کیش در ایام آلودگی هوا

جلسه نجفی و لاریجانی برای مقابله با آلودگی هوا

جلسه نجفی و لاریجانی برای مقابله با آلودگی هوا

جلسه نجفی و لاریجانی برای مقابله با آلودگی هواشهردار تهران و رییس مجلس برای مقابله با آلودگی دیدار خواهند کرد. جلسه نجفی و لاریجانی برای مقابله با آلودگی هوا شهردار تهران و رییس مجلس...