برچسب زده شده: «نخست شده

آسوشیتدپرس: شعار «نخست آمریکا»، باعث انزوای آمریکا شده است

آسوشیتدپرس: شعار «نخست آمریکا»، باعث انزوای آمریکا شده است

آسوشیتدپرس: شعار «نخست آمریکا»، باعث انزوای آمریکا شده استدونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس گفت: شعار «نخست آمریکا» به معنای انزوا و تنهایی آمریکا نیست. آسوشیتدپرس: شعار «نخست...