برچسب زده شده: ندارم سران

نتانیاهو: برای پذیرش رویکرد دوگانه سران اروپا درباره قدس آمادگی ندارم

نتانیاهو: برای پذیرش رویکرد دوگانه سران اروپا درباره قدس آمادگی ندارم

نتانیاهو: برای پذیرش رویکرد دوگانه سران اروپا درباره قدس آمادگی ندارمنخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی، سران اروپا را به اتخاذ رویکردهای دوگانه درباره موضوع قدس اشغالی متهم کرد. نتانیاهو: برای پذیرش رویکرد دوگانه سران...