برچسب زده شده: نداریم؛

۱۸ ماه است سفیر نداریم؛ ظریف توجهی نمی‌کند

۱۸ ماه است سفیر نداریم؛ ظریف توجهی نمی‌کند

۱۸ ماه است سفیر نداریم؛ ظریف توجهی نمی‌کندرئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و بلغارستان گفت: ایران ۱۸ ماه است که در بلغارستان سفیر ندارد. ۱۸ ماه است سفیر نداریم؛ ظریف توجهی نمی‌کند رئیس گروه...

نبیه بری: قدس شرقی و غربی نداریم؛ کل قدس پایتخت فلسطین است

نبیه بری: قدس شرقی و غربی نداریم؛ کل قدس پایتخت فلسطین است

نبیه بری: قدس شرقی و غربی نداریم؛ کل قدس پایتخت فلسطین است«نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان در واکنش به پیشنهاد «جبران باسیل» وزیر خارجه این کشور برای تاسیس سفارت در قدس هشدار داد که...