برچسب زده شده: ندهند استفاده

بیت امام (ره) اجازه سوء استفاده را به افراد معلوم الحال ندهند

بیت امام (ره) اجازه سوء استفاده را به افراد معلوم الحال ندهند

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: احترام به بیت امام خمینی (ره) لازم و ضروری است؛ بیت امام و منسوبین امام خمینی (ره) اجازه سوء استفاده به افراد معلوم الحال را...