برچسب زده شده: نسبتا را

زلزله نسبتا بزرگی شیراز را لرزاند

زلزله نسبتا بزرگی شیراز را لرزاند

زلزله نسبتا بزرگی شیراز را لرزاندزلزله‌ای نسبتا شدید دقایقی پیش بخش‌هایی از استان‌های فارس و بوشهر را لرزاند. زلزله نسبتا بزرگی شیراز را لرزاند زلزله‌ای نسبتا شدید دقایقی پیش بخش‌هایی از استان‌های فارس و...