برچسب زده شده: نسل هستند

دانشگاه‌های نسل چهارم مرکز همه تحولات جامعه هستند

دانشگاه‌های نسل چهارم مرکز همه تحولات جامعه هستند

دانشگاه‌های نسل چهارم مرکز همه تحولات جامعه هستندرئیس مرکز ارتباط علمی با جامعه و کارآفرینی محقق اردبیلی گفت: دانشگاه‌های نسل چهارم در واقع فرصتی را فراهم می‌کنند تا دانشگاه‌ها مرکز همه تحولات جامعه قرار...

نسل سوم و چهارم، انقلابی‌تر از جوانان روزگار اول انقلاب هستند

نسل سوم و چهارم، انقلابی‌تر از جوانان روزگار اول انقلاب هستند

نسل سوم و چهارم، انقلابی‌تر از جوانان روزگار اول انقلاب هستندتولیت آستان قدس رضوی گفت: نسل سوم و چهارم انقلاب، انقلابی‌تر از جوانان روزگار اول انقلاب هستند. نسل سوم و چهارم، انقلابی‌تر از جوانان...