برچسب زده شده: نشست سخنگوری

نشست خبری سخنگوری شورای نگهبان

نشست خبری سخنگوری شورای نگهبان

نشست خبری سخنگوری شورای نگهباننشست خبری عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز شنبه 12 اسفند ماه برگزار شد نشست خبری سخنگوری شورای نگهبان نشست خبری عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز شنبه...