برچسب زده شده: ! نصیری

اعتراف تلخ رسول خادم؛ نصیری در حد المپیک نبود !

اعتراف تلخ رسول خادم؛ نصیری در حد المپیک نبود !

اعتراف تلخ رسول خادم؛ نصیری در حد المپیک نبود ! میثم نصیری کشتی گیر وزن ۶۵ کیلو به بوریسلاو نواچکوف بلغار باخت تا پس از شکست این حریف به کشتی گیر پورتوریکویی، در همان...