برچسب زده شده: نظرم شکست

شفر: به نظرم استقلال نماینده خیلی خوبی برای ایران است/ با تماشاگران العین را شکست می‌دهیم

شفر: به نظرم استقلال نماینده خیلی خوبی برای ایران است/ با تماشاگران العین را شکست می‌دهیم

شفر: به نظرم استقلال نماینده خیلی خوبی برای ایران است/ با تماشاگران العین را شکست می‌دهیمسرمربی استقلال می‌گوید تیمش در بازی بعدی می‌تواند العین را شکست دهد. شفر: به نظرم استقلال نماینده خیلی خوبی...