برچسب زده شده: «نفحات‌القرآن» ایام

جزئیات کرسی‌های «نفحات‌القرآن» ویژه ایام فاطمیه

جزئیات کرسی‌های «نفحات‌القرآن» ویژه ایام فاطمیه

جزئیات کرسی‌های «نفحات‌القرآن» ویژه ایام فاطمیهکرسی‌های تلاوت نفحات‌القرآن در ایام فاطمیه به صورت ویژه در نقاط مختلف تهران برگزار خواهد شد. جزئیات کرسی‌های «نفحات‌القرآن» ویژه ایام فاطمیه کرسی‌های تلاوت نفحات‌القرآن در ایام فاطمیه به...