برچسب زده شده: نقص ۱۴۰

نقص سیستم کنترل الکترونیکی موتور عامل سقوط آنتونوف ۱۴۰ بود

نقص سیستم کنترل الکترونیکی موتور عامل سقوط آنتونوف ۱۴۰ بود

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری نقص فنی در سیستم کنترل الکترونیکی موتور را عامل نهایی بروز سانحه برای آنتونوف ۱۴۰ هواپیمایی سپاهان اعلام کرد. تلگرام نخبگان