برچسب زده شده: نماینده دادند

۹۰ نماینده مجلس به رئیس‌جمهور درباره نابسامانی بازار ارز تذکر دادند

۹۰ نماینده مجلس به رئیس‌جمهور درباره نابسامانی بازار ارز تذکر دادند

۹۰ نماینده مجلس به رئیس‌جمهور درباره نابسامانی بازار ارز تذکر دادندعضو هیأت رئیسه مجلس گفت: ۹۰ نفر از نمایندگان نسبت به نابسامانی در بازار ارز به رئیس‌جمهور تذکر دادند. ۹۰ نماینده مجلس به رئیس‌جمهور...