برچسب زده شده: نماینده ری

اظهار رضایت نماینده خانواده مدفونین در امامزاده عبدالله شهر ری

اظهار رضایت نماینده خانواده مدفونین در امامزاده عبدالله شهر ری

اظهار رضایت نماینده خانواده مدفونین در امامزاده عبدالله شهر ریرئیس اداره اوقاف شهرری از برگزاری جلسه با ارژنگ امیرفضلی به عنوان نماینده خانواده مدفونین در امامزاده عبدالله شهرری خبر داد. اظهار رضایت نماینده خانواده...