برچسب زده شده: نماینده نیستیم»

گریه نماینده مجلس بعد از دیدن مستند «عروسک کوکی نیستیم»

گریه نماینده مجلس بعد از دیدن مستند «عروسک کوکی نیستیم»

گریه نماینده مجلس بعد از دیدن مستند «عروسک کوکی نیستیم»فاطمه ذوالقدر عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: شما با تصاویری که در مستند «عروسک کوکی نیستیم» نشان دادید، اشک من را در آوردید. من خود...