برچسب زده شده: نمی‌خواهد

روحانی برای جلسات شوراهای عالی جایگاهی قائل نیست/ اگر رئیس جمهور نمی‌خواهد به جلسات شورای‌عالی بیاید نائب رئیس جلسه را اداره کند

روحانی برای جلسات شوراهای عالی جایگاهی قائل نیست/ اگر رئیس جمهور نمی‌خواهد به جلسات شورای‌عالی بیاید نائب رئیس جلسه را اداره کند

روحانی برای جلسات شوراهای عالی جایگاهی قائل نیست/ اگر رئیس جمهور نمی‌خواهد به جلسات شورای‌عالی بیاید نائب رئیس جلسه را اداره کندنائب رئیس کمیسیون فرهنگی گفت: آقای روحانی خود را متولی اجرای قانون اساسی...

چرا وزیر بهداشت نمی‌خواهد وزیر بماند؟

چرا وزیر بهداشت نمی‌خواهد وزیر بماند؟

چرا وزیر بهداشت نمی‌خواهد وزیر بماند؟وزیر بهداشت، یکی از علل تردید برای حضور در دولت دوازدهم را عملکرد نامناسب شرکای وزارت بهداشت بیان کرد چرا وزیر بهداشت نمی‌خواهد وزیر بماند؟ وزیر بهداشت، یکی از...