برچسب زده شده: نمی‌کند مشترک

ترور سفیر روسیه خللی در مبارزه مشترک تهران و مسکو با تروریسم ایجاد نمی‌کند

ترور سفیر روسیه خللی در مبارزه مشترک تهران و مسکو با تروریسم ایجاد نمی‌کند

ترور سفیر روسیه خللی در مبارزه مشترک تهران و مسکو با تروریسم ایجاد نمی‌کند معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ایران با حضور در سفارت روسیه در تهران و امضاى دفتر یادبود گفت:...