برچسب زده شده: «نه» به

«نه» بزرگ جامعه جهانی به بداندیشان

«نه» بزرگ جامعه جهانی به بداندیشان

«نه» بزرگ جامعه جهانی به بداندیشانسخنگوی وزارت خارجه با اشاره به حضور هیأت‌هایی از ۹۵ کشور در تهران، پیام ایران را صلح، دوستی و امنیت برای همه ملل خواند و گفت: به همه آنهایی...