برچسب زده شده: نگاه جشنواره

نگاه حداقلی به دین و بی اعتنایی به انقلاب از ویژگی های فیلمسازان جشنواره است

نگاه حداقلی به دین و بی اعتنایی به انقلاب از ویژگی های فیلمسازان جشنواره است

کوشکی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در پنجمین روز از هم‌اندیشی سینما انقلاب گفت: در جشنواره‌ها می‌بینید که یک نسل جوان می‌آید، که هیچ اعتنایی به انقلاب اسلامی ندارد. ویژگی دوم این گروه نگاه...