برچسب زده شده: نیازمند است

پزشکی قانونی نیازمند نیروی انسانی و تجهیزات مدرن است

پزشکی قانونی نیازمند نیروی انسانی و تجهیزات مدرن است

پزشکی قانونی نیازمند نیروی انسانی و تجهیزات مدرن است وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در حال حاضر فضا و امکانات مناسبی در پزشکی قانونی وجود دارد اما این سازمان نیازمند نیروی انسانی...

انقلاب اسلامی نیازمند اقتصادی همتراز آرمان های انقلاب است

انقلاب اسلامی نیازمند اقتصادی همتراز آرمان های انقلاب است

انقلاب اسلامی نیازمند اقتصادی همتراز آرمان های انقلاب است مسئول دفاتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه های خوزستان گفت: در عرصه اقتصاد باید به نقطه ی برسیم که بتوانیم انقلاب را با اهرم...