برچسب زده شده: نیست شود

مهرمحمدی: قرار نیست در نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه فرهنگیان هزینه‌ای دریافت شود

مهرمحمدی: قرار نیست در نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه فرهنگیان هزینه‌ای دریافت شود

مهرمحمدی: قرار نیست در نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه فرهنگیان هزینه‌ای دریافت شود سرپرست دانشگاه فرهنگیان گفت: نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه فرهنگیان هزینه‌ای ندارد و اگر دانشگاهی هزینه دریافت کند، با آنها برخورد...