برچسب زده شده: نیست پیروی

فرانسه اسب تروای ترامپ در اتحادیه اروپا است/ پیروی اروپایی‌ها از آمریکا برای نقض برجام اصلاً بعید نیست

فرانسه اسب تروای ترامپ در اتحادیه اروپا است/ پیروی اروپایی‌ها از آمریکا برای نقض برجام اصلاً بعید نیست

فرانسه اسب تروای ترامپ در اتحادیه اروپا است/ پیروی اروپایی‌ها از آمریکا برای نقض برجام اصلاً بعید نیستیک کارشناس مسائل سیاست خارجی در خصوص مسئله برجام و اتحاد اروپا و آمریکا گفت: بعید به...