برچسب زده شده: «هادی صدر

گل «هادی نورزوی» در صدر

گل «هادی نورزوی» در صدر

مخاطبان این هفته برنامه نود، گل «هادی نوروزی» به پدیده را به عنوان گل برتر سال برگزیدند. اخبار دنیای تکنولوژی مرجع توریسم