برچسب زده شده: هاشمی: حسابش

هاشمی: پنج میلیون به حسابش بریزید تا حرف نزند!

هاشمی: پنج میلیون به حسابش بریزید تا حرف نزند!

هاشمی: پنج میلیون به حسابش بریزید تا حرف نزند! احمد توکلی یک خاطره جالب از برخورد هاشمی رفسنجانی با نمایندگان مجلس نقل کرد. هاشمی: پنج میلیون به حسابش بریزید تا حرف نزند! (image) احمد...