برچسب زده شده:  هجمه دولت

 هجمه به شورای نگهبان از سوی دولت موجب اظهارات بی شرمانه‌ی غرب می‌شود

 هجمه به شورای نگهبان از سوی دولت موجب اظهارات بی شرمانه‌ی غرب می‌شود

عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشورگفت:در تاریخ صدر اسلام هر گاه که ضعف مقابل دشمن نشان دادیم دشمن به مراتب جریح تر و محکم تر مقابل ما ایستاده است. دانلود فیلم و سریال...