برچسب زده شده: «هفته‌ عاشورایی

«هفته‌ ملی کودک» عاشورایی است

«هفته‌ ملی کودک» عاشورایی است

«هفته‌ ملی کودک» عاشورایی است در سومین نشست شورای هماهنگی و برنامه‌ریزی «هفته‌ ملی و روز جهانی کودک» بر توجه به مناسبت‌های مذهبی مانند عاشورای حسینی که مصادف با این هفته است تاکید شد....