برچسب زده شده: هند آزمایش

هند موشک رهگیر مافوق صوت آزمایش کرد

هند موشک رهگیر مافوق صوت آزمایش کرد

هند موشک رهگیر مافوق صوت آزمایش کردهند یک سامانه بومی موشک رهگیر مافوق صوت را که قادر است موشک‌های بالستیک را هدف قرار دهد، با موفقیت آزمایش کردند. هند موشک رهگیر مافوق صوت آزمایش...