برچسب زده شده: «هنر برپا

نمایشگاه «هنر برای اوتیسم» در فرهنگسرای نیاوران برپا می‌شود

نمایشگاه «هنر برای اوتیسم» در فرهنگسرای نیاوران برپا می‌شود

نمایشگاه «هنر برای اوتیسم» در فرهنگسرای نیاوران برپا می‌شوددومین نمایشگاه تجسمی «هنر برای اوتیسم» به منظور حمایت از بیماران اوتیسم، گشایش خواهد یافت. نمایشگاه «هنر برای اوتیسم» در فرهنگسرای نیاوران برپا می‌شود دومین نمایشگاه...