برچسب زده شده: هنوز پرداخت

بدهی که هنوز به سینما پرداخت نشده

بدهی که هنوز به سینما پرداخت نشده

بدهی که هنوز به سینما پرداخت نشدهرییس شورای عالی تهیه‌کنندگان سینما با بیان اینکه هنوز بدهی وزارت کشور به این شورا پابرجاست، گفت: علاوه بر وزارت کشور، اداره کل ارشاد اصفهان هم به ما...