برچسب زده شده: هواپیماهای ممنوع

عبور هواپیماهای شرکت ماهان از فضای عربستان ممنوع شد

عبور هواپیماهای شرکت ماهان از فضای عربستان ممنوع شد

عبور هواپیماهای شرکت ماهان از فضای عربستان ممنوع شد عربستان سعودی پرواز هواپیماهای شرکت ماهان به این کشور و عبور از حریم هوایی آن را ممنوع اعلام کرد. عبور هواپیماهای شرکت ماهان از فضای...