برچسب زده شده: هیات می‌شد

انتخاب هیات اندیشه‌ورز خبرگان؛ اسفندماه/در مناظره‌ها ادعاهای مخالفان نظام مطرح می‌شد

انتخاب هیات اندیشه‌ورز خبرگان؛ اسفندماه/در مناظره‌ها ادعاهای مخالفان نظام مطرح می‌شد

انتخاب هیات اندیشه‌ورز خبرگان؛ اسفندماه/در مناظره‌ها ادعاهای مخالفان نظام مطرح می‌شدعضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه هیات اندیشه‌ورز مجلس خبرگان اسفندماه امسال انتخاب می‌شوند، گفت: آیت‌الله جنتی به شدت پیگیر هیات اندیشه‌ورز هستند...