برچسب زده شده: واقعا روحانی؟

واقعا به حرفی که جهانگیری زد می‌رسیم آقای روحانی؟

واقعا به حرفی که جهانگیری زد می‌رسیم آقای روحانی؟

واقعا به حرفی که جهانگیری زد می‌رسیم آقای روحانی؟ آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی گویای آن است که بدلیل ادامه تحریم ها ،حداکثر ده درصد از پول فروش نفت به کشور وارد...