برچسب زده شده: ورود سامسونگ

ورود بهرام رادان به ماجرای گوشی سامسونگ

ورود بهرام رادان به ماجرای گوشی سامسونگ

ورود بهرام رادان به ماجرای گوشی سامسونگبهرام رادان در رابطه با عدم اهدای گوشی سامسونگ به ورزشکاران ایرانی، با این شرکت تماس گرفت. ورود بهرام رادان به ماجرای گوشی سامسونگ بهرام رادان در رابطه...