برچسب زده شده: وزارت مزاحم

تصمیم وزارت ارتباطات برای رهایی مردم از پیامک‌های مزاحم

تصمیم وزارت ارتباطات برای رهایی مردم از پیامک‌های مزاحم

تصمیم وزارت ارتباطات برای رهایی مردم از پیامک‌های مزاحممدتهاست دریافت گاه و بیگاه پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده موجب گلایه مردم و مسئولان شده و بر این اساس سازمان تنظیم مقررات به تازگی مقررات...