برچسب زده شده: وزارت کند

وزارت کشور از آراء مردم به عنوان یک امانت حراست کند

وزارت کشور از آراء مردم به عنوان یک امانت حراست کند

رییس‌ جمهور بر ضرورت و اهمیت حضور پرشور و یکپارچه ملت ایران در صحنه‌های مختلف تجلی اراده ملی در نظام جمهوری اسلامی تاکید کرد. آلرژی و تغذیه ورزشی

وزارت امور خارجه، ویزای ۳۰ روزه برای ۱۸۰ کشور جهان صادر می کند

وزارت امور خارجه، ویزای ۳۰ روزه برای ۱۸۰ کشور جهان صادر می کند

معاون وزیر امور خارجه گفت: مرکز نمایندگی وزارت امور خارجه در استان‌ها بویژه در فرودگاه‌ها، ویزای ۳۰ روزه برای ۱۸۰ کشور جهان صادر می‌کند. کیمیا دانلود نخبگان