برچسب زده شده: وزیر در

وزیر امور خارجه امشب برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان می رود

وزیر امور خارجه امشب برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان می رود

وزیر امور خارجه امشب برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان می رودسخنگوی وزراتخارجه گفت: وزیر امور خارجه امشب برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان می رود وزیر امور خارجه امشب...

دیدار وزیر نیرو با مراجع عظام تقلید در قم

دیدار وزیر نیرو با مراجع عظام تقلید در قم

دیدار وزیر نیرو با مراجع عظام تقلید در قم دیدار وزیر نیرو با مراجع عظام تقلید در قم دیدار وزیر نیرو با مراجع عظام تقلید در قم

وزیر خارجه ایتالیا در آینده به ایران می‌آید

وزیر خارجه ایتالیا در آینده به ایران می‌آید

وزیر خارجه ایتالیا در آینده به ایران می‌آید وزیر خارجه ایتالیا در آینده به ایران می‌آید وزیر خارجه ایتالیا در آینده به ایران می‌آید

دیدار وزیر بهداشت با مراجع عظام تقلید در قم

دیدار وزیر بهداشت با مراجع عظام تقلید در قم

دیدار وزیر بهداشت با مراجع عظام تقلید در قم دیدار وزیر بهداشت با مراجع عظام تقلید در قم (image) دیدار وزیر بهداشت با مراجع عظام تقلید در قم

دیدار وزیر خارجه سوریه با مقامات عراقی در بغداد

دیدار وزیر خارجه سوریه با مقامات عراقی در بغداد

دیدار وزیر خارجه سوریه با مقامات عراقی در بغداد دیدار وزیر خارجه سوریه با مقامات عراقی در بغداد دیدار وزیر خارجه سوریه با مقامات عراقی در بغداد کرمان نیوز

وزیر کشور: اقدامات خادمان مردم در سفرهای نوروزی شایسته تقدیر است

وزیر کشور: اقدامات خادمان مردم در سفرهای نوروزی شایسته تقدیر است

وزیر کشور: اقدامات خادمان مردم در سفرهای نوروزی شایسته تقدیر استوزیر کشور صبح امروز در بازدید از پایگاه امداد و نجات بین شهری ملک آباد در 40 کیلومتری مشهد مقدس اقدامات خادمان مردم در...

حضور ۷ وزیر و ۹۳ رئیس دانشگاه از نقاط مختلف جهان در ایران

حضور ۷ وزیر و ۹۳ رئیس دانشگاه از نقاط مختلف جهان در ایران

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل گفت: در ۹ ماه اول امسال ۷ وزیر و ۹۳ رئیس دانشگاه مختلف از سراسر دنیا برای بازدید و انعقاد تفاهم نامه به ایران سفر کرده...