برچسب زده شده: وزیر رفت

نخست وزیر ایتالیا برای «نفوذ» به ایران رفت

نخست وزیر ایتالیا برای «نفوذ» به ایران رفت

نخست وزیر ایتالیا برای «نفوذ» به ایران رفت خبرگزاری فرانسه در گزارشی از سفر نخست وزیر ایتالیا به ایران با عنوان تلاش برای “نفوذ اقتصادی” یاد کرد. نخست وزیر ایتالیا برای «نفوذ» به ایران...